W Różańsku doczekaliśmy się profesjonalnej siłowni zewnętrznej do tzw. street workout'u!

Inicjatorami budowy byli bracia Maciej i Bartek Patynowscy wspierani licznym gronem młodzieży z amatorskiej drużyny sportowej Gymsthenics z Różańska.

Inwestycja powstała w ramach tzw. budżetu obywatelskiego Gminy Dębno za kwotę ok. 30 tysięcy złotych.

Jednym słowem: gdzie wola, tam sposób :)

W środę 30 listopada 2016 r. podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie 21 radnych jednogłośnie podjęło uchwałę przyjmującą "Nasz plan na Różańsko", czyli plan odnowy Różańska na lata 2016-2022! 

W planie zdefiniowane zostały trzy zasadnicze cele rozwojowe:

  • Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej
  • Tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu wolnego
  • Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w kwocie ponad 150 tys. złotych na realizację w naszej gminie drugiej edycji projektu "Pora Seniora"! 

Projekt realizowany będzie od lipca do grudnia 2016 r. Zakłada kontynuację działań rozpoczętych w Różańsku w 2014 r., rozbudowanie oferty edukacyjnej o szereg nowych aktywności i przede wszystkich rozszerzenie zakresu terytorialnego o trzy kolejne wsie: Cychry, Krześnicę oraz Warnice.

- Naszą ambicją jest transfer modelowych rozwiązań, które sprawdziły się w Różańsku, próba aktywizacji społecznej kolejnych kilkudziesięciu osób z niewielkich społeczności - informuje Maciej Patynowski - inicjator przedsięwzięcia.

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. odbył się w Różańsku VII Dziecięcy Turniej Piłkarski. W imprezie wzięły udział drużyny z Dyszna, Warnic, Cychr oraz Różańska. Gościem honorowym turnieju był Przewodniczący Rady Miasta w Dębnie pan Paweł Chrobak, który dokonał dekoracji medalami i wręczył puchary dla zawodników.

Zwycięzcą turnieju została drużyna młodych piłkarzy z Cychr. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe medale. Do zwycięzców trafił puchar. Specjalną statuetkę otrzymał także najlepszy zawodnik turnieju. Po zakończeniu rozgrywek uczestnicy otrzymali słodycze, napoje oraz kiełbaski z grilla.

Bardzo ważna deklaracja padła z ust wicestarosty myśliborskiego podczas spotkania które odbyło się 30 maja br. w Różańsku. Jak poinformował Mariusz Norsesowicz, starostwo powiatowe zamierza jeszcze w 2016 r. przygotować niezbędną dokumentację projektową oraz złożyć wniosek o środki unijne na modernizację dróg w naszej wsi.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia (tj. uzyskania dotacji), o czym przekonamy się najpewniej w 2017 r., za dwa lata mielibyśmy w Różańsku:

  • przebudowaną drogę "główną" (na odcinku 1755 m, tj. od dawnej stacji kolejowej aż do cmentarza),
  • przebudowaną drogę "brukowaną" (asfalt na odcinku 425 m),
  • zbudowanych 1860 m chodników,
  • zbudowaną pętlę i zatokę autobusową (tylko szkoda tych róż :)
  • zbudowaną kanalizację deszczową,
  • wykonane nowe oznakowanie drogowe.

30 maja br. odbyło się w świetlicy wiejskiej kolejne z cyklu spotkań dotyczących wypracowania planu rozwoju Różańska na lata 2016-2022. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk i instytucji działających w naszej wsi (parafia, szkoła, przedsiębiorcy, rada sołecka, stowarzyszenia, klub sportowy, straż pożarna).

Gośćmi spotkania byli natomiast: Mariusz Norsesowicz - wicestarosta myśliborski (informował o możliwościach wsparcia naszych działań ze strony starostwa), Ireneusz Kostka - wiceprezes stowarzyszenia Lider Pojezierza (instytucja przyznająca fundusze na projekty) oraz dr Carlo Paolicelli - prawnik, ekspert prawa publicznego i rolnego, sołtys Bolewic (dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania sołectwem).

98 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Różańsko wzięło udział 1 czerwca 2016 r. w wycieczce do Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp. na bajkowy spektakl pt. "Mały Książę".

Całkowity koszt wyjazdu, tj. ok 3,5 tys. złotych (98 biletów, 3 autokary, drobny poczęstunek na drogę) pokryty został dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”.

W ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" rozpoczęły się kolejne działania, tym razem zmierzające do opracowania planu rozwoju Różańska na lata 2016-2022, pod nazwą „Plan dla Różańska”. 

Plan ten po zatwierdzeniu przez Samorząd Gminy Dębno umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszego sołectwa oraz przyczynią się do poprawy życia jego mieszkańców. Częścią tego planu jest ustalenie kolejności realizacji projektów według ich hierarchii ważności. 

Dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się w prace poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

Ostateczny termin wysyłania ankiet to 15 czerwca br. Spośród osób, które wypełnią ankietę rozlosujemy trzy zestawy okolicznościowych upominków.

Ankietę można także pobrać [tutaj], wypełnić odręcznie i wrzucić do jednej z urn, które umieszczone będą w sklepach/bibliotece wiejskiej.

W środowe popołudnie 11 maja odbyło się w siedzibie nadleśnictwa spotkanie mające na celu opracowanie założeń do "Naszego planu na Różańsko", czyli strategii rozwoju Różańska do 2022 roku.

Strategia będzie będzie niejako głosem mieszkańców Różańska, wyrazem ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej, czy spraw społecznych. Zestawem pomysłów, przedsięwzięć, które chcieliby w nieodległej przyszłości zrealizować.

19 lat temu, 22 maja 1997 r. ok. godz. 9.00 na odwiercie Różańsko I nastąpiła niekontrolowana erupcja gazu ziemnego i siarkowodoru (H2S). Jest to gaz silnie trujący, palny i wybuchowy.

Odwiert znajduje się w odległości ok. 1,5 km od Różańska i ok. 600 m od drogi krajowej nr 23 Myślibórz – Dębno. Na miejsce erupcji udały się jednostki Zawodowej Straży Pożarnej z Myśliborza i Komendy Rejonowej Policji. Następnie Komendant Wojewódzki Zawodowej Straży Pożarnej z Gorzowa Wlkp.

W czwartek 19 maja, z inicjatywy Rady Sołeckiej, odbyła się w Różańsku coroczna zbiórka złomu.

- Zawieźliśmy na skup zebrany złom i okazało się że padł nowy rekord - informuje sołtys Lewandowski. - Zebraliśmy 2200 kg złomu, jest to największa waga odkąd zbieramy. W zeszłym roku było 1900 kg.

Zysk ze zbiórki w całości zostanie przeznaczony na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci.

We wtorek 10 maja, z inicjatywy Marioli Kmieć - dyrektor Szkoły Podstawowej w Różańsku, odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny „Miej oczy szeroko otwarte”.

Konkurs przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Długogóry, polegał na wykonaniu pracy plastycznej – szkice węglem elementów przyrodniczych podczas wędrówki wyznaczonym szlakiem. 

W konkursie udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej w Różańsku oraz grupa uczniów gimnazjum w Smolnicy (w sumie kilkadzięsięcioro dzieci). Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze najbliższej okolicy, uwrażliwienie na jej piękno oraz umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Od 20 kwietnia do 6 maja realizowana była w Szkole Podstawowej w Różańsku inicjatywa oddolna w formie konkursu pt. „Piękne są nasze barwy ojczyste”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej symboli narodowych. Każda klasa otrzymała zadanie konkursowe i  potrzebne do jej wykonania materiały.

Oddziały przedszkolne wykonywały flagę, klasy I–III – godło, klasy IV–VI portrety postaci związanych z symbolami narodowymi.

2 maja w świetlicy wiejskiej w Różańsku zorganizowane zostało "Święto Flagi". Odbyły się konkursy rysunkowe i i quiz z pytaniami dotyczącymi naszych symboli narodowych.

W patriotycznych rozgrywkach wzięło udział kilkanaścioro dzieci.

Z kolei z myślą o dorosłych mieszkańcach organizatorzy przygotowali ponad 30 flag Polski, zarówno w wersji do zawieszenia na budynkach, jak w wersji "mini" do montażu w oknie samochodowym.

Panowie z Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku kończą powoli wielomiesięczne prace nad utworzeniem lapidarium pamięci dawnych (polskich i niemieckich) mieszkańców wsi.

Prace budowlane zostały w zasadzie ukończone. Pozostało oczyszczenie i przetransportowanie fragmentów starych tablic nagrobnych, które obecnie znajdują się... w lesie za cmentarzem.

Szkoła Podstawowa w Różańsku gościła dziś wyjątkowego gościa. Była nim pani Grażyna Prokopowicz z Narodowego Banku Polskiego, która opowiedziała naszym uczniom czym jest Narodowy Bank Polski, czym się różni od innych banków. Pokazała kolekcjonerskie monety emitowane przez NBP, a także wyjaśniła jak skutecznie odróżniać fałszywe banknoty od oryginałów.

Był czas nauki, był też czas zabawy. Uczniowie układali m.in. megapuzle w postaci wielkich banknotów :)

W "bankowych" spotkaniach wzięli udział uczniowie sześciu klas.

Za nami trwający dwa tygodnie konkurs wiedzy o Różańsku. Jak informują organizatorzy, system konkursowy odnotował 145 wypełnionych testów wiedzy. Część osób wypełniła test więcej niż jeden raz, zatem zgodnie z regulaminem konkursu, ich nadmiarowe testy musiały zostać wyeliminowane z dalszej zabawy.

Ostatecznie w grze pozostało 136 testów, 69 zostało wypełnionych papierowo i wrzuconych do urn, a 67 zostało wypełnionych elektronicznie.

Szkoła Podstawowa w Różańsku z okazji urodzin naszej wsi, przypadających w dniu 15 marca, zrealizowała ciekawą inicjatywę pt. "Poznajemy starą cegielnię".

W ramach inicjatywy, uczniowie wyszukiwali informacji dotyczących historii powstawania cegły oraz jej zastosowania. Informacje te zostały przedstawione w formie gazetki tematycznej przez uczniów: Aleksandrę Hudzińską, Michała Ostrego, Dawida Greca, Dawida Łopatę oraz Kacpra Albrechta.

Odszukano miejsce w naszej okolicy gdzie w czasach przed- i powojennych produkowano cegły. Uczniowie Oliwia Smolarek i Marcel Perliński przeprowadzili wywiady z mieszkańcami dotyczące historii tego miejsca. 

15 marca minęła 69. rocznica nadania naszej wsi polskiej nazwy "Różańsko". Z tej okazji Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz Rada Sołecka zapraszają mieszkańców i sympatyków Różańska do udziału w wyjątkowym konkursie wiedzy o Różańsku!

Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 5 pytań dotyczących naszej wsi by stanąć przed szansą wygrania jednej z dwóch nagród głównych lub jednej z 20 nagród dodatkowych! Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w monografii „Różańsko. Śladami przeszłości”.

W sobotę 12 marca 2016 r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez grupę inicjatywną mężczyzn z Różańska.

Z myślą o naszych Paniach przygotowany został smaczny poczęstunek oraz bogata oferta konkursów z atrakcyjnymi nagrodami (m.in. suszarka do włosów, kubeczki, koszulki, rękawice kuchenne). Panie wzięły udział w konkursie wiedzy o Różańsku, konkursie "Jaka to melodia" oraz trzech zmaganiach zespołowych. We wspólnej zabawie wzięło udział ok 40 pań.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich