23 maja 2017 roku w Różańsku odbyła się gra terenowa pt.: "Testament księżniczki Rosy Brandenburg". W grze terenowej wzięli udział uczniowie klas V i VI SP Różańsko.

Celem przedsięwzięcia było zaciekawienie uczniów historią naszej miejscowości, rozbudzenie zainteresowania legendami oraz wybranie poczucia współodpowiedzialności za okolicę. w której mieszkamy.

Uczniowie odwiedzili 5 punktów kontrolnych(stacji), w których wykonali specjalne zadania (np. przeprowadzenie wywiadu, wykonanie pracy plastycznej, rozwiązanie krzyżówki dotyczącej wiedzy o miejscowości Różańsko, odegranie scenki rodzajowej). Wszystkie zadania były punktowane.

W dniu 16 maja 2017 roku uczniowie klas IV-VI SP Różańsko uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych poruszających problematykę uzależnień od internetu, Facebook'a oraz cyberprzemocy pn. "Uwolnij się z sieci - STOP cyberprzemocy !". Warsztaty prowadził terapeuta z Pracowni Szkoleniowo-Badawczej "Krokus" z Krakowa.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się między innymi jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnienia oraz poznali skutki, jakie niesie ze sobą długotrwałe przesiadywanie przed komputerem. Dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc czyli nękanie, zastraszanie, prześladowanie w sieci, a także jakie konsekwencje niosą za sobą tego typu działania, zarówno dla jej ofiar, jak i sprawców.

Jednym z zadań profilaktycznych relizowanych w szkole SP Różańsko jest poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się w Internecie.

źródło: szkola.rozansko.pl

Dnia 18 maja 2017 roku odbyła się coroczna zbiórka złomu. Realizatorem akcji było Koło Chłopów Wiejskich.

Zebrano 2480 kg złomu, a z jego sprzedaży udało się uzyskać 1240 zł.

Całość zebranej kwoty zostanie przeznaczona na organizację imprez i zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. 

Wspólne śniadanie to doskonały sposób na przekazanie informacji o zdrowym żywieniu. Przed kilkoma dniami wszyscy uczniowie SP w Różańsku przygotowali wspólnie z wychowawcami i rodzicami wiosenne kanapki.

Klasy IV-VI wzięły ponadto udział w spotkaniu z dietetyczką.

Uczniowie klas IV-VI SP Różańsko uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach ochrony przyrody w Nadleśnictwie Różańsko.

Pani Anna Iwańczyk, pracownik nadleśnictwa, opowiedziała o działaniach leśników związanych z ochroną lasów. Uczniowie mogli uczestniczyć w określaniu stopnia zagrożenia przeciwpożarowego w Małej Stacji Meteorologicznej Nadleśnictwa Różańsko. Dodatkowo, uczniowie próbowali swoich sił w gaszeniu pożarów z użyciem wozu patrolowego.

źródło: szkola.rozansko.pl

Dnia 4 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej odbył się konkurs plastyczny poświęcony barwom narodowym.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać polską flagę oraz biało-czerwony kotylion.

Konkurs był jedną z inicjatyw oddolnych zgłoszonych w ramach projektu rodzinka.rozansko.pl .Wzięło w niej udział kilkanaścioro dzieci wraz z opiekunami.

2 maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej. Z tego powodu na wielu budynkach w naszej wsi powiewają dziś biało-czerwone flagi.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historyczne barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i biel Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku dnia 30 kwietnia (niedziela) 2017 roku zorganizowało Rajd Rowerowy i zabawę taneczną w Różańsku. 

Rajd rowerowy przyciągnął niemal 40-osobową grupę mieszkańców Różańska. Łączny dystans do pokonania wynosił 10 kilometrów. Punktem finalnym wyprawy rowerowej było jezioro Babinek (nieopodal Krężelina). Nad jeziorem odbyły się sportowe konkurencje z nagrodami oraz wspólne ogniskowanie.

Mieszkańcy Różańska licznie zebrali się w świetlicy wiejskiej oraz w oratorium, a powodem tego były dwa odbywające się szkolenia.

Pierwsze z nich, realizowane w świetlicy, poświęcone było przygotowywaniu i realizacji inicjatyw społecznych, projektów na rzecz lokalnej społeczności.

W Różańsku startuje "Szkoła dla rodziców", czyli cykl inspirujących spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych, cieplejszych i dojrzalszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Celem spotkań będzie wspieranie rodziców /opiekunów w radzeniu sobie w codziennych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w Oratorium o godzinie 15:00.

Tradycyjne, w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów, które znajdą się na stole w wielkanocną niedzielę.

W Różańsku święcenie pokarmów będzie odbywać się o godzinie:

 • 11:15,
 • 12:30,
 • 14:30.

30 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im J. Dąbrowskiego w Dębnie, odbył się III Międzyszkolny konkurs wiedzy "Omnibus klas trzecich, w którym uczestniczyli uczniowie z następujących szkół: Barnówko, Cychry, Dargomyśl, Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP 1 i SP 3 Dębno.

Zmagania konkursowe odbyły się w pracowni komputerowej. Uczniowie udzielali odpowiedzi posługując się testami przygotowanymi w formacie online. Zawodnicy wraz z opiekunami i rodzicami mieli możliwość poznania udzielanych odpowiedzi.

Dwa lata temu, 21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia "Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku".

Koło nie było jednorazowym zrywem grupki znudzonych panów, ale - jak pokazało życie - urosło do rangi trwałego i stabilnego podmiotu na mapie wiejskich organizacji.

Od dwóch lat Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku inicjuje, wspiera i organizuje ciekawe przedsięwzięcia na rzecz naszej społeczności. Zrzesza już ponad 30 członków a jego szefem jest Andrzej Lewandowski.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia i wytrwałości w dalszym działaniu!

Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. „o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości”, miejscowość Rosenthal została oficjalnie przemianowana na Różańsko.

W środę 15 marca obchodziliśmy okrągłą, 70. rocznicę tego wydarzenia. Z tej okoliczności niedzielna msza święta o godzinie 8:00 odbyła się w intensji mieszkańców Różańska.

 

 

 

Rodzinka.Rozansko.pl to kolejne przedsięwzięcie, na które udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany będzie w Różańsku od marca do grudnia 2017 r.

Udział w przedsięwzięciu da Wam możliwość aktywnego działania na rzecz naszej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczyni się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl składa się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Projekt skupiał się będzie na trzech zasadniczych filarach:

 • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
 • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
 • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Organizatorem jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego a partnerem technicznym Stowarzyszenie Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku.

Szczegóły planowanych działań znajdziecie na www.rodzinka.rozansko.pl 

W ostatnich miesiącach nagranych zostało wiele godzin ciekawych rozmów z seniorkami i seniorami z Różańska. Czasami były to zabawne przygody z ich dzieciństwa, niekiedy pełne wzruszeń historie z czasów wojny. Seniorzy dzielili się także swoimi pierwszymi wrażeniami z przyjazdu - tuż po wojnie - do Różańska, a także wspomnieniami z lat powojennych.

Z nagranego materiału powstało sześć krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Filmy te na YouTube obejrzano już w sumie blisko 3000 razy!

Swoistą rekordzistką jest pani Walentyna Śwital (93 lata). Dziś rozmowa z panią Walentyną zanotowała tysięczne odtworzenie.

Niemal 400 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i co najmniej 130 uczestników w wieku 60+ to założenia projektu „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”, którego realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do grudnia 2017 r. 

Historia projektu Pora Seniora sięga 2014 r., kiedy to pierwsza jego edycja odbyła się w Różańsku. Wtedy z oferty działań skorzystało ok 50 seniorek i seniorów. Druga edycja odbyła się w 2016 r. i skierowana była do 121 mieszkańców w wieku 60+ z miejscowości Różańsko, Cychry, Warnice oraz Krześnica. 

- 2017 rok to kolejna odsłona przedsięwzięcia, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym – informuje Maciej Patynowski – pomysłodawca projektu. - W tym roku pojawimy się m.in. w Różańsku, Warnicy, Rychnowie, Mostkowie czy Moczkowie

W dniach 29 grudnia - 11 stycznia odbyło się głosowanie na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną.

Głosować można było elektronicznie (wypełniając ankietę on-line) oraz tradycyjnie (wypełniając kartę do głosowana i wrzucając ją do jednej z trzech urn we wsi). Wyniki obydwu głosowań traktowane były niezależnie! Każdy mógł więc zagłosować dwukrotnie (tj. raz - elektronicznie i drugi raz - tradycyjnie).

W piątek 13 stycznia odbyło się komisyjne liczenie głosów. 

W piątek 13-go stycznia rozpoczyna się w Różańsku tradycyjna coroczna kolęda i potrwa do czwartku 18 stycznia. Szczegółowy harmonogram wizyt duszpasterskich jest następujący:

 • piątek (13 stycznia) - bloki, dwóch księży, godz. 15:30
 • poniedziałek (16 stycznia) - jeden ksiądz numery 71-60, drugi ksiądz numery 44-59, godz. 15:00
 • wtorek (17 stycznia) - jeden ksiądz od pani Nejman, drugi ksiądz "od stacji", godz. 15:00
 • środa (18 stycznia) - jeden ksiądz od państwa Zając, drugi ksiądz od pani Wawrzyniak, godz. 15:00
 • czwartek (19 stycznia) - jeden ksiądz "za torami", drugi ksiądz "środek", godz. 15:00

Podczas odwiedzin duszpasterskich następuje wspólna modlitwa, następnie pokropienie pomieszczeń wodą święconą, a na zakończenie błogosławieństwo. Domownicy winni przygotować stół pokryty białym obrusem, ustawić na nim krzyż dwa lichtarze ze świecami, oraz naczynie ze święconą woda i kropidło. Zgodnie z tradycją drzwi oznacza się kredą pisząc inicjały K+M+B i rok na znak, że domownicy przyjęli objawienie Boże. Z odbywaniem kolędy związana jest dobrowolna ofiara pieniężna składana przez wiernych z przeznaczeniem na cele Kościoła.

341 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i 121 zadowolonych uczestników w wieku 60+ to wizytówka projektu „Pora Seniora w gminie Dębno”, którego półroczna realizacja zakończyła się z końcem 2016 r.

Projekt realizowany był w Różańsku, Cychrach, Warnicy, Krześnicy ale z jego oferty gościnnie skorzystali także seniorzy z Sarbinowa, Suchlicy, czy Chłopowa. Najmłodszy uczestnik miał 60 lat a najstarszy wieku 89! Panów było 44 a pań 77.

Z myślą o seniorach z obszarów wiejskich gminy Dębno przygotowana została bogata, i w pełni bezpłatna, oferta działań edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, a nawet turystycznych.

W Różańsku doczekaliśmy się profesjonalnej siłowni zewnętrznej do tzw. street workout'u!

Inicjatorami budowy byli bracia Maciej i Bartek Patynowscy wspierani licznym gronem młodzieży z amatorskiej drużyny sportowej Gymsthenics z Różańska.

Inwestycja powstała w ramach tzw. budżetu obywatelskiego Gminy Dębno za kwotę ok. 30 tysięcy złotych.

Jednym słowem: gdzie wola, tam sposób :)

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich