W 2015 r. opracowana została unikatowa monografia "Różańsko. Śladami przeszłości"

Monografia to owoc wielomiesięcznej pracy Marka Karolczaka, cenionego historyka, regionalisty z Myśliborza, który na zlecenie Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego podjął się trudu opisania historii wsi Różańsko. W efekcie powstała unikatowa książka zawierająca mnóstwo interesujących danych i informacji na temat Różańska.

Opracowana monografia dzięki naukowemu charakterowi, uzupełniła regionalne zasoby bibliograficzne o dodatkowe, niespisane dotąd dane na temat jednej z większych wsi w powiecie myśliborskim.

RAMOWY ZAKRES PUBLIKACJI:

 1. Położenie i ogólna charakterystyka Różańska
 2. Nazwa miejscowości
 3. Najdawniejsze dzieje – archeologia
 4. Osadnictwo średniowieczne
 5. Różańsko w świetle dokumentów
 6. Dzieje nowożytne
 7. Proces czarownicy z Różańska
 8. Różańsko na przełomie XIX i XX w.
 9. Rok 1945
 10. „Sybiracy” z Różańska
 11. Różańsko w granicach Polski, osadnictwo
 12. Przynależność państwowa i podziały administracyjne
 13. Władze administracyjne w latach 1945 – 1976
 14. Gospodarka i kolej
 15. Lasy – Nadleśnictwo
 16. Kościół 
 17. Szkoła 
 18. Biblioteka, działalność społeczna, kulturalna, sportowa
 19. Mieszkańcy i ich zajęcia 1718 – 2005
 20. Wspomnienia i relacje pionierów – osadników
 21. Bibliografia

[POBIERZ PUBLIKACJĘ]

 

Opracowanie i druk monografii możliwe były dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz w 55,98% z budżetu Gminy Dębno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich