26 lutego br. odbyło się w Różańsku inauguracyjne spotkanie sołtysów gminy Dębno, którego celem była szeroko rozumiana konsolidacja wiejskich społeczności naszej gminy. Gospodarzem pierwszego spotkania był Sołtys Różańska – Andrzej Lewandowski.

Sołtysi debatowali nad wspólnymi problemami wsi (np. zaniedbane drogi, nieoświetlone boiska, place zabaw, skwerki), zastanawiali się również nad możliwymi polami do współpracy (np. międzywiejskie imprezy integrujące mieszkańców, wspólne szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwój wsi).

Ważnym punktem programu była także kwestia przystąpienia do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów („podgrupa Dębno”) oraz ew. powołania własnego gminnego stowarzyszenia sołtysów. 

Spośród swojego grona sołtysi wyłonili zespół koordynacyjny, którego zadaniem będzie kompleksowa koordynacja prac nowo powołanego nieformalnego ciała a także jego reprezentacja na forum gminnym i powiatowym. W skład zespołu wybrane zostały panie Elżbieta Marciniszyn (Sołtys Cychr), Agata Krawiec (Sołtys Suchlicy) oraz Mieczysława Oraczewska (Sołtys Warnic).

Kolejne spotkanie sołtysów odbędzie się w połowie roku, i poświęcone będzie wypracowaniu wspólnej strategii wsi w przededniu planowania budżetu gminy Dębno na 2017 r.

Warto nadmienić, że organizacja spotkania sołtysów gminy Dębno, jako inicjatywa oddolna, wsparta została ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich