W dniach 14 -18 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku była eksponowana wystawa pt. „70 lat polskiej administracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015”, przygotowana przez pracowników szczecińskiego Archiwum Państwowego. Wystawa ukazuje złożone losy naszego regionu na tle dokonujących się zmian społecznych, ustrojowych i międzynarodowych.

Wystawa była doskonałym pretekstem do przybliżenia uczniom historii Pomorza Zachodniego.  Wystawę oglądaliśmy w towarzystwie naszego gościa Pana Marka Karolczaka, cenionego historyka i regionalisty, który jest autorem monografii pt. "Różańsko. Śladami przeszłości".

Pan Marek Karolczak opowiedział nam o historii naszego regionu o wydarzeniach i ciekawostkach na temat naszej najbliższej okolicy. Zachęcił nas do samodzielnego poszukiwania śladów pamiątek minionego czasu. Było to nowe i ciekawe dla nas doświadczenie.

źródło: www.szkola.rozansko.pl (J.Łojko)

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich