W piątkowy wieczór 18 grudnia br., odbyła się w świetlicy wiejskiej w Różańsku premiera monografii pt. "Różańsko. Śladami przeszłości". W spotkaniu więzło udział ponad 60 mieszkańców i sympatyków wsi.

Monografia to owoc wielomiesięcznej pracy Marka Karolczaka, cenionego historyka, regionalisty z Myśliborza, który na zlecenie Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego podjął się trudu opisania historii wsi Różańsko. W efekcie powstała unikatowa książka zawierająca mnóstwo interesujących danych i informacji na temat Różańska.

Opracowana monografia dzięki naukowemu charakterowi, uzupełni regionalne zasoby bibliograficzne o dodatkowe, niespisane dotąd dane na temat jednej z większych wsi w powiecie myśliborskim.

Premiera monografii połączona była ze spotkaniem autorskim z autorem owej publikacji, który wygłosił ciekawą prezentację "Dolina Róż, czyli Różańsko przez wieki". Na zakończenie spotkania każda chętna osoba otrzymała bezpłatny egzemplarz publikacji. Finalnie monografia trafi nie tylko do mieszkańców, ale i szeregu gminnych oraz powiatowych instytucji (np. biblioteki, szkoły, muzeum itp.). W wersji elektronicznej jest natomiast do pobrania [tutaj].

Opracowanie i druk monografii możliwe były dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz w 55,98% z budżetu Gminy Dębno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Maciej Patynowski.

 

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich