Prace nad budową lapidarium ku pamięci dawnych mieszkańców Różańska (na cmentarzu wiejskim) nabrały tempa.

Lapidarium będzie miejscem ekspozycji fragmentów starych nagrobkach zebranych na cmentarzu (przy okazji wykopywania grobów) oraz w lesie za cmentarnym ogrodzeniem.

Ekspozycja znajdować się będzie na wolnym powietrzu tuż przy charakterystycznej zdobionej ścianie. Towarzyszyć jej będzie okolicznościowa tablica pamiątkowa z napisem:

"PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW RÓŻAŃSKA / ZU EHREN DER BEWOHNER VON ROSENTHAL / Różańsko, A.D. 2015"

Przed dniem Wszystkich Świętych wycięte zostały dziko rosnące krzaki, dziś z kolei odbyły się roboty ziemne związane z gruntownym przygotowaniem miejsca pod budowę lapidarium.

Koszt materiałów niezbędnych do budowy lapidarium tj. ok 2100 zł (kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, transport kostki, tablica pamiątkowa, cement itp.) pokryty zostanie dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich" oraz Gminy Dębno.

Natomiast całość prac budowlanych realizowana jest całkowicie bezpłatnie, w ramach pracy społecznej naszych mieszkańców.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się panom z Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku: Andrzejowi Lewandowskiemu (koordynator przedsięwzięcia), Januszowi Baranowiczowi, Zbysławowi Janaszkiewiczowi a także Zygmuntowi Czyżewskiemu, który użyczył ciągnika do wywózki dwóch przyczep odpadów ziemnych i Marianowi Wolańskiemu, który użyczył koparkę.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich