W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Różańsku uczestniczyła w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Szkoła z Klasą 2.0" organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Trudno dziś – w epoce powszechnego dostępu do internetu i telefonu, który staje się przenośnym komputerem  – udawać, że można uczyć tak jak kiedyś, gdy nauczyciel był głównym źródłem wiedzy, a uczniowie ślęczeli nad podręcznikiem. W świecie wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, nauczyciel staje się tylko (i aż) przewodnikiem w zdobywaniu takich umiejętności, jak korzystanie z informacji, myślenie naukowe i krytyczne, twórcze podejście do problemów. A także podstawowej umiejętności  - uczenia się przez całe życie.

Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Zespół 2.0 w naszej szkole złożony z był z dyrektora szkoły i pięciu nauczycieli. Jeden z nauczycieli został szkolnym koordynatorem (jego zadaniem była opieka nad całością działań w szkole). Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 brali aktywny udział w programie: realizowali swoje zadania oraz wspólnie planowali działania i zmiany, które chcieli wprowadzić w szkole.  Udział w programie polegał na realizacji szeregu zadań związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Realizacja wszystkich zadań zaowocowała przyznaniem szkole "Certyfikatu 2.0"

źródło: www.szkola.rozansko.pl (J.Łojko) & www.ceo.org.pl

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich