Szkoła podstawowa w Różańsku uczestniczy w ogólnopolskim projekcie pt. „Lekcje z historii najnowszej”. Tematem warsztatów realizowanych w ramach owego projektu były wydarzenia z czasów PRL.

Zajęcia odbyły się 15 października, uczestniczyli w nich uczniowie klas IV -VI. Warsztaty w formie gry planszowej dotyczyły okresu PRL i uczyły współpracy w zespole, analizy czytanych tekstów, rozpoznawania symboli, tworzenia definicji i pojęć, formułowanie narracji historycznej. Warsztaty opracowane były na bazie podstawy programowej i stanowiły uzupełnienie lekcji szkolnej.

Warsztaty były wyjątkowym wydarzeniem w życiu szkoły. Uczniowie mieli okazję poznać pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, uczestniczyli w niezwykle ciekawych lekcjach, podczas których poszerzyli swoją wiedzę oraz mogli ugruntować tą już posiadaną wcześniej.

źródło: www.szkola.rozansko.pl (J.Łojko)

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich