W piątek 18 września obył się pierwszy z kilkudziesięciu treningów sportowych (prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera piłkarskiego) dla zawodników skupionych wokół drużyny Sokół Różańsko. Wzięło w nim udział 15 osób.

Treningi są jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku". Do czerwca 2016 r. odbędzie się 80 godzin zajęć.

Celem zajęć jest: podniesienie morale drużyny, poprawa techniki gry, „zgrania” zawodników, a także kształtowanie postaw obywatelskich (kibice), zasad fair play, współpracy, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.

W ramach tego projektu, za kwotę ponad 2,8 tys. zł, został także zakupiony profesjonalny sprzęt sportowy umożliwiający profesjonalizację ćwiczeń.

Cóż, mamy sprzęt, mamy trenera, teraz tylko czekać na awans naszej drużyny :)

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich