Na świetlicy odbyło się 27 lutego 2020 r. zebranie wiejskie. Kluczowym punktem programu były wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję.
Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali że sołtysem powinna zostać Justyna Baranowicz.

W działaniach wspierać ją będą Maria Anna, Sylwia Urbaniak, Stanisław Smolik oraz Janusz Baranowicz, tworzący czteroosobową radę sołecką. Życzymy wytrwałości i sukcesów w działaniu.

Spotkanie było także okazją by podziękować Andrzejowi Lewandowskiemu za jego 12-letnią działalność na rzecz społeczności naszej wsi.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich