Ponad 800 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i niemal 250 uczestników w wieku 60+ to wizytówka piątej edycji projektu „Pora Seniora”, który mieliśmy przyjemność realizować od maja do grudnia 2019 r.

Projekt miał na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób w wieku 60 lat (i więcej) w różnych formach edukacji, kierowany był do seniorów z 13 wsi, ze wszystkich pięciu gmin powiatu myśliborskiego.

Były to: Różańsko, Warnice, Cychry, Sarbinowo, Rychnów, Moczkowo, Karsko, Golenice, Chłopowo, Boleszkowice, Dargomyśl, Bogusław i Nawrocko.

Na półroczne przedsięwzięcie złożyły się m.in:
- Biżuteria na krośnie - warsztaty rękodzielnicze
- Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa
- Czerpiąc z natury - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej
- Seniorzy seniorom... - kurs nieformalnych opiekunów osób starszych
- Kijki i w nogi! - cykl spacerów nordic-walking
- Nestor wędkarstwa - międzywiejskie zawody wędkarskie
- Seniorzy w działaniu - warsztaty aktywizujące
- Bezpieczne finanse seniora - szkolenie
- Mikrofundusz na Senioralne Inicjatywy Oddolne
- Scrapbooking i cardmaking - warsztaty kreatywnego rękodzieła
- Uroki wsi utrwalone w ceramice - warsztaty ceramiczne
- Wydmuszki vintage & exploding box - najnowsze trendy rękodzielnicze
- Ludowość w Polsce Zachodniej - warsztaty bibułkarskie
- Bal Seniora - międzywiejska zabawa integracyjna
- Mamy nadciśnienie na wiedzę - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
- Majątek seniora w aspekcie przemijania - szkolenie prawne
- Fitness Senior - gimnastyka ogólnorozwojowa
- Spotkania z kulturą - wyjazdy do instytucji kultury
- Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym - szkolenie
- Ale czad! - szkolenie pożarowe ze strażakiem Wojtkiem
- Trening ciała i umysłu - kurs ogólnorozwojowy
- Z florystyką za pan brat - warsztaty florystyczne

Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2019), Powiatu Myśliborskiego oraz Gminy Dębno. Jego całkowita wartość to 224343,11 zł.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra oraz Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było ponad 30 osób (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy, a także kadra obsługowa), w tym 13 wolontariuszek i wolontariuszy. Przepracowali oni łącznie niemal 2600 godzin!

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Maciej Patynowski.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich