Dnia 7 września w Różańsku odbyły się Gminne Dożynki. Dożynki otworzył Bieg Róży (4km). Następnie była msza święta a po niej nastąpił ceremoniał dożynkowy.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich