Sołectwo Różańsko zakwalifikowane zostało do ścisłej dziesiątki najpiękniejszych/najaktywniejszych sołectw w ramach plebiscytu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego!

5 lipca 2018 roku odwiedziła Różańsko kapituła konkursu by dokonać na miejscu wizji lokalnej. Sołtys Andrzej Lewandowski oraz Maciej Patynowski opowiadali członkom kapituły o inwestycjach i przemianach, które zaszły w miejscowości na przestrzeni ostatnich lat oraz planach na przyszłość.

Laureaci konkursu (najpiękniejsze wsie), a poznamy ich pod koniec wakacji, otrzymają nagrody pieniężne, za zajęcie odpowiednio:
I miejsce – 40 000 zł
II miejsce – 30 000 zł
III miejsce - 20 000 zł
Wyróżnienie – 10 000 zł

Środki te (trzymamy kciuki za wygraną!) będą mogły być przeznaczone np. na budowę małej infrastruktury sportowej, budowę sceny i parkietu do tańca, zakup komputerów do biblioteki, czy organizację działań integracyjnych dla mieszkańców.

Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
- dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
- działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
- działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
- atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich