W poniedziałek 12 lutego 2018 roku w świetlicy w Różańsku odbyło się coroczne zebranie wiejskie. Podczas spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z pracy organów sołectwa (Rady Sołeckiej i Sołysa) za miniony rok. Omówiony i przyjęty został także roczny plan wydatków naszego sołectwa (tzw. Fundusz Sołecki) na 2018 r. Zebranie wiejskie było również okazją na podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwienia się budowie fermy indyków z pobliżu Różańska.

Starosta Powiatu Myśliborskiego Danuta Patkowska, która była jednym z wielu gości spotkania, przedstawiła informację na temat planowanej inwestycji drogowej w Różańsku (budowa nowej drogi, chodników, kanalizacji burzowej itp.). Zgodnie z zapowiedzią Starosty, w najbliższych tygodniach ma zostać podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia, co z kolei pozwoli uruchomić postępowanie przetargowe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku ruszą największe (w powojennej historii naszej wsi) prace budowlane!

Na koniec 3-godzinnego spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców plebiscytu na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną.

Organizatorem zebrania wiejskiego była Rada Sołecka oraz Sołtys Różańska.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich