Jak co roku, również i w tym, 6 grudnia 2017 roku Święty Mikołaj odwiedził nasze dzieci, by wręczyć im prezenty za dobre sprawowanie. Planował przywieźć kilka rózg, ale zdecydował, że zawiezie je do Dyszna.

Spotkanie z Mikołajem zorganizowała Rada Sołecka wespół z Biblioteką Publiczną w Różańsku. Spotkaniu towarzyszyło także mikołajkowe karaoke oraz finał konkursu plastycznego. 

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich